[Wcm] Byvoegings/wysigings @ m.library.sun.ac.za

Malherbe, N, Mev <nmalherbe@sun.ac.za> nmalherbe at sun.ac.za
Thu May 16 11:24:00 SAST 2013


Goeiemôre Kollegas,

Hierby aangeheg 'n paar voorstelle vir byvoegings / wysigings aan http://m.library.sun.ac.za/ wat ek vir Hoof IT wil deurgee sodra ek jul insette gehad het. Dié is welkom voor of op Woensdag, 22 Mei.

Onthou asb. dat onder How Do I op die mobiele web ons nie noodwendig al die How Do I's van die webwerf kan insluit nie aangesien nie almal na mobiele blaaie lei nie.

Baie dank by voorbaat.

Groete,
Natasja
____________________________________________
Natasja Malherbe
Informasietegnologie / Information Technology
US Biblioteek- & Inligtingsdiens  / SU Library & Information Service
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa
Tel: +27 21 808 2845                Fax: +27 21 808 3723
http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/> | m.library.sun.ac.za<http://m.library.sun.ac.za/>________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20130516/4699f28c/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MobileWebChangesAdditions20130516.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 31861 bytes
Desc: MobileWebChangesAdditions20130516.docx
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20130516/4699f28c/attachment-0001.docx>


More information about the Wcm mailing list