<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style>
<!--
@font-face
        {font-family:Calibri}
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif"}
h2
        {margin-right:0cm;
        margin-left:0cm;
        font-size:18.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";
        font-weight:bold}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline}
p
        {margin-right:0cm;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif"}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
        {margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:0cm;
        margin-left:36.0pt;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif"}
span.Heading2Char
        {font-family:"Times New Roman","serif";
        font-weight:bold}
span.EmailStyle20
        {font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:black;
        font-weight:normal;
        font-style:normal}
span.baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1
        {}
span.ui-btn-text
        {}
span.ui-collapsible-heading-status
        {}
.MsoChpDefault
        {font-size:10.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif"}
@page WordSection1
        {margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt}
div.WordSection1
        {}
-->
</style>
</head>
<body lang="EN-ZA" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Goeiemôre Kollegas,</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Hierby aangeheg ‘n paar voorstelle vir byvoegings / wysigings aan
<a href="http://m.library.sun.ac.za/">http://m.library.sun.ac.za/</a> wat ek vir Hoof IT wil deurgee sodra ek jul insette gehad het. Dié is welkom voor of op
<b>Woensdag, 22 Mei</b>.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Onthou asb. dat onder How Do I op die mobiele web ons nie noodwendig al die How Do I’s van die webwerf kan insluit nie aangesien nie almal na mobiele blaaie lei nie.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Baie dank by voorbaat.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Groete,</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Natasja</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:#999999">____________________________________________</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:#999999"></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:blue">Natasja Malherbe</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:7.5pt; color:black"><br>
</span><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:black">Informasietegnologie /  Information Technology
<br>
US Biblioteek- & Inligtingsdiens   /  SU Library & Information Service<br>
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa<br>
Tel:  +27 21 808 2845                                Fax: +27 21 808 3723<b><br>
</b></span><a href="http://library.sun.ac.za/"><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:blue">http://library.sun.ac.za</span></a><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:black"> |
</span><a href="http://m.library.sun.ac.za/"><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:blue">m.library.sun.ac.za</span></a><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:black"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; color:black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
</div>
<br>
<hr>
<font face="Arial" color="Gray" size="1"><br>
E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie
 dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos
 en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient,
 you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising
 from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail. <br>
</font>
</body>
</html>