[Wcm] Forms

Malherbe, N, Mev <nmalherbe@sun.ac.za> nmalherbe at sun.ac.za
Mon May 13 15:53:10 SAST 2013


Goeiemiddag Kollegas,

Hierby aangeheg 'n opgedateerde lys van webvorms.

Die volgende 4 vorms moet nog in InfoPath oorgedoen word:
FrontPage

Word / PDF

New acquisitions list

Interlending requisition

Recommend a purchase

Request an interlibrary loan
Die volgende 4 vorms is sedert my laaste e-pos in hierdie verband in InfoPath oorgedoen:
CHELSA
E-resources evaluation
Off-campus document delivery
Study cublicle application

Groete,
Natasja

From: Malherbe, N, Mev <nmalherbe at sun.ac.za>
Sent: 06 March 2013 09:49 AM
To: wcm at lists.lib.sun.ac.za
Subject: Forms

Goeiemôre Kollegas,

Hierby aangeheg 'n opgedateerde lys van alle vorms vir die web wat nog in FrontPage of in Word/PDF-formaat is.

Ter opsomming:
FrontPage

Word / PDF

CHELSA

CALICO referral letter

Database evaluation

Interlending requisition

Learning Commons suggestion

Short Loans reservation

New acquisitions list

Study cubicle application

Off-campus students registrationRecommend a purchaseRequest an interlibrary loanRequest for training
Ek sal oor die volgende paar weke met die betrokke persone vergader oor die oordoen van bogemelde vorms in InfoPath.

Groete,
Natasja
____________________________________________
Natasja Malherbe
Informasietegnologie / Information Technology
US Biblioteek- & Inligtingsdiens  / SU Library & Information Service
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa
Tel: +27 21 808 2845                Fax: +27 21 808 3723
http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/> | m.library.sun.ac.za<http://m.library.sun.ac.za/>________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20130513/cb93f722/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Forms.xlsx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Size: 16106 bytes
Desc: Forms.xlsx
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20130513/cb93f722/attachment-0001.xlsx>


More information about the Wcm mailing list