[Scholar] Welkom by die e-pakhuis e-poslys!/ Welcome to the IR mailing list!

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Mon Nov 16 13:20:38 SAST 2009


Beste almal

Baie welkom by hierdie e-posverspreidingslys! Ons het al 25 lede, wat fantasties is. Dit is goed om van die begin af saam met die projek te groei, en ons sien baie uit na jul insette en om van hierdie spanpoging 'n sukses te maak. Ons het elkeen in die biblioteek en op kampus nodig om dit te laat slaag.

Besoek gerus http://ir.sun.ac.za/wiki/index.php/Main_Page . Hierdie bladsy is deur Hilton opgestel en bevat al die inligting wat mens nodig het om 'n pakhuis te begin. Dit bevat ook al die kursusmateriaal wat ons gebruik het tydens die onlangse DSpace Tegniese Werkswinkel aanbieding (gedoen in samewerking met @Mire, DUT en UP). Ek beplan later verskeie oriënteringsessies, maar as julle solank nuuskierig is kan julle gaan loer by Introduction & Overview of Institutional Repositories<http://ir.sun.ac.za/wiki/files/Introduction%20and%20current%20state%20of%20Digital%20Repositories.pdf> vir 'n oorsig oor wat pakhuise alles behels.

Moet ook nie weifel om 'n vraag of kommentaar na hierdie lys te pos as dit verband hou met die pakhuis nie. Ons sal ons bes doen om dit te beantwoord, en ons kan sake ook via hierdie lys bespreek. Stuur gewoon 'n e-pos aan scholar at lists.lib.sun.ac.za<mailto:scholar at lists.lib.sun.ac.za> om elke lid van die groep met een slag te bereik en by mekaar te leer.

Om die e-Navorsingspakhuiskantoor direk te bereik, stuur e-posse aan: scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> (dankie Anita vir die skep van hierdie e-pos!)

Groete,
Ina (namens die e-Pakhuisspan)
________________________________
Dear all

A warm welcome to this e-mailing list! We already have 25 members, which is great. Joining the project and monitoring it from the start is a good thing, since you can then also give input and make suggestions. We need each individual in the library and on campus to make a success of it.

You are welcome to visit http://ir.sun.ac.za/wiki/index.php/Main_Page . This page was created by Hilton and contains all the info one needs to start an institutional or e-repository. It also contains course material used during the recent DSpace Technical Workshop presented in collaboration with @Mire, DUT and UP. Orientation sessions on IR's are planned for some time in future, but if you are curious you are most welcome to get an overview by visiting Introduction & Overview of Institutional Repositories<http://ir.sun.ac.za/wiki/files/Introduction%20and%20current%20state%20of%20Digital%20Repositories.pdf>.

Also feel free to post your IR related questions or comments to this mailing list. We will do our best to respond and address issues of concern. Simply send an e-mail to scholar at lists.lib.sun.ac.za<mailto:scholar at lists.lib.sun.ac.za> to reach each member of the group with one e-mail.

To contact the e-Research Repository Office directly, please send e-mails to: scholar at lists.lib.sun.ac.za<mailto:scholar at lists.lib.sun.ac.za> (thanks Anita for creating this e-mail!)

Kind regards,
Ina (on behalf of the e-Repository Team)
________________________________

Ina Smith
Digital Librarian
Library and Information Service
Tel:  +27 21 808 4399
Fax:  +27 21 808 3723
University of Stellenbosch
Private Bag X5037, 7599
South Africa
Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:chen at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za

<http://rs.sun.ac.za/rs/otxG_q>

Ina Smith
Digitale Bibliotekaris
Biblioteek- en Inligtingsdiens
Tel:  +27 21 808 4399
Faks: +27 21 808 3723
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X5037, 7599
Suid-Afrika
Kantoorure: Ma-Vr: 08h00-16h30
E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:chen at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za


[cid:image003.jpg at 01CA66BF.96D8AE90]-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091116/a087bfcd/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 156 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091116/a087bfcd/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image003.jpg
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091116/a087bfcd/attachment-0002.jpg 


More information about the Scholar mailing list