[Wcm] SUNSearch link on web pages / libguides

Malherbe, N, Mev <nmalherbe@sun.ac.za> nmalherbe at sun.ac.za
Fri Oct 31 08:56:44 SAST 2014


Beste / Dear Web Editors

Met die oog op die ingebruikneming van WorldCat Local vanaf 1 Januarie 2015, sal ek dit waardeer indien julle asb. nou reeds kan verseker dat julle op die webblaaie / libguides waarvoor julle verantwoordelik is slegs die een korrekte SUNSearch skakel nl. http://library.sun.ac.za/connect/sunsearch vir enige verwysing na SUNSearch kan gebruik. Tans neem hierdie skakel jou na Primo se Books & Articles tab. Wanneer die oorskakeling na WorldCat Local einde Desember gebeur, hoef ek die Primo skakel dan, wat tans in http://library.sun.ac.za/connect/sunsearch ingebed is, slegs een keer te verander sodat almal se skakels opgedateer is en na WorldCat Local wys.

In the light of the full adoption of WorldCat Local from 1 January 2015, I would appreciate you ensuring that you are using the only correct SUNSearch link i.e. http://library.sun.ac.za/connect/sunsearch on all the web pages / libguides you are responsible for. Currently, this link takes you through to Primo's Books & Articles tab. When we then switch to WorldCat Local end December, I only adjust the link embedded in http://library.sun.ac.za/connect/sunsearch to point to WorldCat Local instead of Primo, and all your corrected SUNSearch links are updated as well.

Baie dankie by voorbaat. / Thank you in advance.

Groete / Regards
Natasja
____________________________________________
Natasja Malherbe
Informasietegnologie / Information Technology
US Biblioteek- & Inligtingsdiens  / SU Library & Information Service
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa
Tel: +27 21 808 2845                Fax: +27 21 808 3723
http://library.sun.ac.za | m.library.sun.ac.za<http://m.library.sun.ac.za/>

The integrity and confidentiality of this email is governed by these terms / Hierdie terme bepaal die integriteit en vertroulikheid van hierdie epos. http://www.sun.ac.za/emaildisclaimer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20141031/c938eb7c/attachment.html>


More information about the Wcm mailing list