[Wcm] Libguide op 'n SUNSearch ekwivalente diens

Klapwijk, WOUTER <wklap@sun.ac.za> Wklap at sun.ac.za
Thu May 17 13:54:44 SAST 2012


Hallo,

Net nog 'n manier hoe om inligting op te stel oor die gebruik van SUNSearch.

http://libguides.ecu.edu/onesearchhelp

Interessant om te sien waarvoor Libguides alles gebruik word.

Groete,
Wouter

________________________________________________________
Wouter Klapwijk
Senior software specialist
Head: Information Technology, Library and Information Service
Stellenbosch University
Tel: +27 21 808-4378, Fax: +27 21 808-3723, Mobile: 083 3888 270
http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>


________________________________
E-pos vrywaringsklousule

Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige l?ers aangeheg by hierdie e-pos nie.

E-mail disclaimer

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20120517/ef38b268/attachment.html>


More information about the Wcm mailing list