[Wcm] Links / wording to be updated

Malherbe, N, Mev <nmalherbe@sun.ac.za> nmalherbe at sun.ac.za
Wed Dec 19 14:42:50 SAST 2012


Goeiemiddag Web Editors,

Die volgende skakel- en/of bewoordingwysigings is aan die How Do I / Hoe Kan Ek-spyskaarte vanaf die tuisblad aangebring.

Avoid plagiarism by http://library.sun.ac.za/English/howdoi/Pages/Avoid-plagarism.aspx en Plagiaat vermy by http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Avoid-plagarism.aspx skakel nou beide na http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818225.

Cite books & articles by http://library.sun.ac.za/English/howdoi/cite/Pages/default.aspx en Verwysings na boeke & artikels maak by http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/cite/Pages/default.aspx lees nou onderskeidelik Reference en Verwysings maak en beide skakel na http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818227.

Find books & articles by http://library.sun.ac.za/English/howdoi/find/Pages/sunsearch.aspx en Boeke & artikels vind by http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Find-books-articles.aspx lees nou onderskeidelik Find information en Inligting vind en beide skakel na http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818211.

Indien jy op die webblaaie waarvoor jy verantwoordelik is na bogemelde verwys, korrigeer asb. die benamings en/of skakels dienooreenkomstig.

Ek let ook op dat daar nog op van ons webblaaie verwys word na Health Sciences Library en Gesondheidswetenskappe Biblioteek in plaas van Medicine & Health Sciences Library en Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek.

Baie dank by voorbaat.
Natasja
____________________________________________
Natasja Malherbe
Informasietegnologie / Information Technology
US Biblioteek- & Inligtingsdiens  / SU Library & Information Service
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa
Tel: +27 21 808 2845                Fax: +27 21 808 3723
http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/> | m.library.sun.ac.za<http://m.library.sun.ac.za/>________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige l?ers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20121219/911c88d1/attachment.html>


More information about the Wcm mailing list