<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii">
<style>
<!--
@font-face
        {font-family:Calibri}
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif"}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline}
span.EmailStyle17
        {font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:black;
        font-weight:normal;
        font-style:normal}
.MsoChpDefault
        {font-size:10.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif"}
@page WordSection1
        {margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt}
div.WordSection1
        {}
-->
</style>
</head>
<body lang="EN-ZA" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Goeiemiddag <i>Web Editors</i>,</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black">Die volgende skakel- en/of bewoordingwysigings is aan die
<b>How Do I</b> / <b>Hoe Kan Ek</b>-spyskaarte vanaf die tuisblad aangebring.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><i>Avoid plagiarism </i>by <a href="http://library.sun.ac.za/English/howdoi/Pages/Avoid-plagarism.aspx">
http://library.sun.ac.za/English/howdoi/Pages/Avoid-plagarism.aspx</a> en <i>Plagiaat vermy</i> by
<a href="http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Avoid-plagarism.aspx">http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Avoid-plagarism.aspx</a> skakel nou beide na
<a href="http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818225">http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818225</a>.</p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:black"> </span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i>Cite books & articles</i> by <a href="http://library.sun.ac.za/English/howdoi/cite/Pages/default.aspx">
http://library.sun.ac.za/English/howdoi/cite/Pages/default.aspx</a> en <i>Verwysings na boeke & artikels maak</i> by
<a href="http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/cite/Pages/default.aspx">http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/cite/Pages/default.aspx</a> lees nou onderskeidelik
<i>Reference </i>en <i>Verwysings maak</i> en beide skakel na <a href="http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818227">
http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818227</a>.</p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:black"> </span></i></p>
<p class="MsoNormal"><i><span style="color:black">Find books & articles</span></i><span style="color:black"> by
<a href="http://library.sun.ac.za/English/howdoi/find/Pages/sunsearch.aspx">http://library.sun.ac.za/English/howdoi/find/Pages/sunsearch.aspx</a> en
<i>Boeke & artikels vind</i> by <a href="http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Find-books-articles.aspx">
http://library.sun.ac.za/Afrikaans/howdoi/Pages/Find-books-articles.aspx</a> lees nou onderskeidelik
<i>Find information</i> en <i>Inligting vind </i>en beide skakel na </span><a href="http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818211">http://libguides.sun.ac.za/aecontent.php?pid=344501&sid=2818211</a>.</p>
<p class="MsoNormal"><i> </i></p>
<p class="MsoNormal">Indien jy op die webblaaie waarvoor jy verantwoordelik is na bogemelde verwys, korrigeer asb. die benamings en/of skakels dienooreenkomstig.</p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">Ek let ook op dat daar nog op van ons webblaaie verwys word na
<i>Health Sciences Library</i> en <i>Gesondheidswetenskappe Biblioteek</i> in plaas van
<i>Medicine & Health Sciences Library</i> <i>en Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek</i>.</p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">Baie dank by voorbaat.</p>
<p class="MsoNormal">Natasja<span style="color:black"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:9.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:#999999">____________________________________________</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; color:#999999"></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:blue">Natasja Malherbe</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:7.5pt; color:black"><br>
</span><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:black">Informasietegnologie /  Information Technology
<br>
US Biblioteek- & Inligtingsdiens   /  SU Library & Information Service<br>
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa<br>
Tel:  +27 21 808 2845                                Fax: +27 21 808 3723<b><br>
</b></span><a href="http://library.sun.ac.za/"><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:blue">http://library.sun.ac.za</span></a><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:black"> |
</span><a href="http://m.library.sun.ac.za/"><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:blue">m.library.sun.ac.za</span></a><span lang="EN-US" style="font-size:8.0pt; color:black"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; color:black"> </span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
</div>
<br>
<hr>
<font face="Arial" color="Gray" size="1"><br>
E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie
 dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos
 en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient,
 you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising
 from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail. <br>
</font>
</body>
</html>