[SUNScholar] LaTeX vir die Akademie werkswinkel 8 Sept. - LaTeX for Academic Writing workshop 8 Sept.

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Fri Sep 2 17:53:13 SAST 2011


Kollegas
Vir studente wat verkies om hul tesisse/proefskrifte in LaTeX te doen:
LaTeX vir die Akademie werkswinkel 8 Sept.

Die Departement Inligtingwetenskap bied binnekort 'n gratis LaTeX<http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX> werkswinkel aan vir studente en personeel van Stellenbosch Universiteit. Die doel is om deelnemers vertroud te maak met LaTeX as gereedskap vir akademiese lettersetwerk.

Die werkswinkel sal deelnemers help om hul eerste dokument te produseer waarna daar gefokus word op meer gevorderde fomattering, insluitende die gebruik van amptelike Universiteit Stellenbosch tesis- en projektemplate. 'n Sessie sal ook afgestaan word aan verwysings in LaTeX.

Geen voorafkennis van  LaTeX word vereis nie. Die werkswinkel sal in die vorm van 'n inleidende lesing en praktiese demonstrasie wees.

Let asb daarop dat hierdie werkswinkel slegs in Engels aangebied word.
Vir meer inligting, besoek gerus http://www.informatics.sun.ac.za/latex.
________________________________
Colleagues
For students who prefer to do their theses/dissertations in LaTeX:
LaTeX for Academic Writing workshop 8 Sept.

The Department of Information Science is having a free LaTeX<http://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX> workshop for students and staff of Stellenbosch University. The aim is to get participants acquainted with LaTeX as a tool for typesetting academic writing.

The workshop will cover the basics of typesetting your first document and proceed to more advanced formatting, including the use of official Stellenbosch University thesis and project templates. A session will also be devoted to referencing in LaTeX.

No previous knowledge of LaTeX is required. The workshop will be in the form of an introductory lecture and practical demonstration.
For more information, please visit http://www.informatics.sun.ac.za/latex.


Ina Smith
[cid:image001.jpg at 01CC6999.2FEC7480]<http://twitter.com/#!/usscholar>  [cid:image002.jpg at 01CC6999.2FEC7480] <http://www.facebook.com/pages/University-of-Stellenbosch-Scholar/181640938009>   [cid:image003.jpg at 01CC6999.2FEC7480] <http://blogs.sun.ac.za/sunscholar/>
E-Research Repository Manager (SUNScholar) | Library and Information Service | University of Stellenbosch | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
http://scholar.sun.ac.za | http://oa.sun.ac.za | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30

E-Navorsingsbewaarplekbestuurder (SUNScholar) | Biblioteek- en Inligtingsdiens | Universiteit van Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
http://scholar.sun.ac.za  | http://oa.sun.ac.za | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30


[cid:image004.jpg at 01CC6999.2FEC7480]
Confidentiality Notice: This message (including attachments) is intended for the person/entity to whom it is addressed and contains privileged and confidential information. Should the reader hereof not be the intended recipient, kindly notify the sender immediately by return e-mail, delete the original message and do not use, disclose, distribute or copy it.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110902/40316b5f/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 845 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110902/40316b5f/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 666 bytes
Desc: image002.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110902/40316b5f/attachment-0005.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 887 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110902/40316b5f/attachment-0006.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image004.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20110902/40316b5f/attachment-0007.jpg>


More information about the Scholar mailing list