<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:p="urn:schemas-microsoft-com:office:powerpoint" xmlns:a="urn:schemas-microsoft-com:office:access" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:s="uuid:BDC6E3F0-6DA3-11d1-A2A3-00AA00C14882" xmlns:rs="urn:schemas-microsoft-com:rowset" xmlns:z="#RowsetSchema" xmlns:b="urn:schemas-microsoft-com:office:publisher" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:c="urn:schemas-microsoft-com:office:component:spreadsheet" xmlns:odc="urn:schemas-microsoft-com:office:odc" xmlns:oa="urn:schemas-microsoft-com:office:activation" xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:q="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:rtc="http://microsoft.com/officenet/conferencing" xmlns:D="DAV:" xmlns:Repl="http://schemas.microsoft.com/repl/" xmlns:mt="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/meetings/" xmlns:x2="http://schemas.microsoft.com/office/excel/2003/xml" xmlns:ppda="http://www.passport.com/NameSpace.xsd" xmlns:ois="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/ois/" xmlns:dir="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/directory/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:dsp="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/dsp" xmlns:udc="http://schemas.microsoft.com/data/udc" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sub="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/2002/1/alerts/" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:sp="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/" xmlns:sps="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:udcs="http://schemas.microsoft.com/data/udc/soap" xmlns:udcxf="http://schemas.microsoft.com/data/udc/xmlfile" xmlns:udcp2p="http://schemas.microsoft.com/data/udc/parttopart" xmlns:wf="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/workflow/" xmlns:dsss="http://schemas.microsoft.com/office/2006/digsig-setup" xmlns:dssi="http://schemas.microsoft.com/office/2006/digsig" xmlns:mdssi="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/digital-signature" xmlns:mver="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns:mrels="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships" xmlns:spwp="http://microsoft.com/sharepoint/webpartpages" xmlns:ex12t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" xmlns:ex12m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages" xmlns:pptsl="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/SlideLibrary/" xmlns:spsl="http://microsoft.com/webservices/SharePointPortalServer/PublishedLinksService" xmlns:Z="urn:schemas-microsoft-com:" xmlns:st="" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Comic Sans MS";
        panose-1:3 15 7 2 3 3 2 2 2 4;}
@font-face
        {font-family:"Berlin Sans FB";
        panose-1:2 14 6 2 2 5 2 2 3 6;}
@font-face
        {font-family:"Wingdings 2";
        panose-1:5 2 1 2 1 5 7 7 7 7;}
@font-face
        {font-family:"Abadi MT Condensed";
        panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=EN-ZA link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Hallo Almal op die webkomitee en ander belanghebbendes.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Aangeheg is die tydlyn vir die pasmaak van Libguides en die skep van ons eie gidse.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Ons trek nou by die opvolggesprek (in geel gemerk) wat beplan is vir <b>Do 29 Sept om 9:00 tot 10:30 in die e-klaskamer</b>. <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Almal wat belangstel en saam wil kom kopkrap oor die  ‘look & feel’ van ons Libguides is baie welkom.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Comic Sans MS";color:gray'>Vriendelike groete / Kind regards<o:p></o:p></span></b></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-US style='font-family:"Comic Sans MS";color:gray'>Delene Pretorius<o:p></o:p></span></b></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt;color:gray'>Hoof: Afdeling Inligtingsdienste/Head: Information Services Division</span></b> <br><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt'>J S Gericke Biblioteek / J S Gericke Library </span><br><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt'>Universiteit Stellenbosch / Stellenbosch University</span> <br><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt'>Privaatsak X5036 / Private Bag X5036</span> <br><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt'>7599 - STELLENBOSCH - South Africa</span> <br><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:Wingdings'>(</span><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Abadi MT Condensed"'>  </span><span lang=EN-GB> </span><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt;font-family:"Abadi MT Condensed"'>+27 (021) 808 4382</span> <br><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Wingdings 2"'>6</span><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Berlin Sans FB","sans-serif"'> </span><span lang=EN-GB>  </span><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt;font-family:"Abadi MT Condensed"'>+27 (021) 808 3723</span> <br><u><span style='font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:blue'><a href="mailto:_dp2@sun.ac.za"><span style='color:blue'>mailto:_dp2@sun.ac.za</span></a></span></u> <br><b><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'><a href="http://www.sun.ac.za/library"><span style='color:blue'>http://www.sun.ac.za/library</span></a></span></b><b><span lang=EN-US style='font-family:"Comic Sans MS";color:gray'><o:p></o:p></span></b></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p></div></body></html>