<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=EN-ZA link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Hallo,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Ek het meeste van die struktuur aanpassings aan die webblad gemaak soos Vrydag oor e-pos uitgestuur is, en al die bladouteurs kan asb voortgaan om inhoudvaslegging te doen.   <o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Daar sal later wel nog verdere instruksies van my en Natasja volg oor sekere aspekte van inhoudvaslegging - sommige van die struktuur aanpassings vereis eers addisionele gesprekvoering met die inhoudbestuurders vir daardie omgewings (bv. Items onder “How Do I”) so ek kon nie deurgaans  al die veranderinge aanbring nie.    M.b.t. die takbiblioteke se bladsye en hoe om die struktuur aanpassings daar dinamies te laat vertoon is dit vir ons onmiddelike doeleindes problematies omdat die bSOLVe bladuitleg (“page layout”) nie dinamiese bywerking van die struktuur toelaat nie.  Vir eers moet die takouteurs voortgaan soos normaalweg en ek sal later die dinamiese komponent byvoeg wanneer bSOLVe se betrokkenheid tot ‘n einde gekom het.  Ek sal met elke takbiblioteek persoonlik in verbinding wees hieroor vandag en môre.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Rig gerus enige navrae oor inhoudvaslegging aan my en Natasja.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal>Groete,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Wouter<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:black;mso-fareast-language:EN-ZA'>________________________________________________________</span><span lang=EN-US style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:black;mso-fareast-language:EN-ZA'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:black;mso-fareast-language:EN-ZA'>Wouter Klapwijk<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:EN-ZA'>Senior software specialist<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:EN-ZA'>Library and Information Service, Stellenbosch University<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:gray;mso-fareast-language:EN-ZA'>Tel: +27 21 808-4378, Fax: +27 21 808-3723, Mobile: 083 3888 270<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><span lang=EN-US style='mso-fareast-language:EN-ZA'><a href="http://library.sun.ac.za/"><span style='font-size:8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";color:maroon'>http://library.sun.ac.za</span></a></span><span lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-ZA'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p></div></body></html>