[Wcm] CALICO catalogues

Visser, Naomi <nrv@sun.ac.za> NRV at sun.ac.za
Thu Feb 28 14:07:04 SAST 2013


Ek wil nog ‘n klip in die bos gooi. Ons het gister gepraat van te veel snelskakels op die tuisblad. Kan ons nie liewer Western Cape University Libraries ‘n opsie onder SEARCH maak nie (Wes-Kaap Universiteitsbiblioteke onder SOEK)?


From: wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za [mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za] On Behalf Of Pretorius, Delene <dp2 at sun.ac.za>
Sent: 28 February 2013 01:17 PM
To: Hilton Gibson; Van Wyk, Elbie <ejvw at sun.ac.za>
Cc: wcm at lists.lib.sun.ac.za
Subject: Re: [Wcm] CALICO catalogues

Let’s not under estimate our clients (echoing what Naomi said at our meeting yesterday).

If they do not know what a catalogue/katalogi is they will learn what it is.

I prefer Western Cape Universities Catalogues.

Thank you Natasja

Vriendelike groete / Kind regards
Delene Pretorius
Hoof:Afdeling Inligtingsdienste/Head:Information Services Division | JS Gericke Biblioteek/Library
Universiteit Stellenbosch University | tel +27(021)808 4382 | library.sun.ac.za | m.library.sun.ac.za
[Description: Description: Description: cid:image004.jpg at 01C9FFC1.4A20BBC0]

From: wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za> [mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za] On Behalf Of Hilton Gibson
Sent: 28 February 2013 11:43 AM
To: Van Wyk, Elbie <ejvw at sun.ac.za<mailto:ejvw at sun.ac.za>>
Cc: wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm at lists.lib.sun.ac.za>
Subject: Re: [Wcm] CALICO catalogues

How about Western Cape Library Index ?

On 28 February 2013 11:17, Van Wyk, Elbie <ejvw at sun.ac.za<mailto:ejvw at sun.ac.za>> <EJVW at sun.ac.za<mailto:EJVW at sun.ac.za>> wrote:
Ek stem vir Western Cape book & journal search. Studente weet nie wat ‘n katalogus is ni


Elbie van Wyk
Inligtingsgeletterdheid en Leersentrumbestuur / Information Literacy and Learning Commons Management
US Biblioteek- & Inligtingsdiens  / US Library & Information Service
Stellenbosch University, Private Bag X5037, 7599, South Africa
Tel: +27 21 808 4399<tel:%2B27%2021%20808%204399>                Fax: +27 21 808 3723<tel:%2B27%2021%20808%203723>
www.sun.ac.za/library<http://www.sun.ac.za/library>

From: wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za> [mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za>] On Behalf Of Du Plessis, Pieter <pdupless at sun.ac.za<mailto:pdupless at sun.ac.za>>
Sent: 28 February 2013 11:06 AM
To: Smith, Ina <ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>>; Liebenberg, Anita <adl at sun.ac.za<mailto:adl at sun.ac.za>>; Malherbe, N, Mev <nmalherbe at sun.ac.za<mailto:nmalherbe at sun.ac.za>>; wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm at lists.lib.sun.ac.za>

Subject: Re: [Wcm] CALICO catalogues

Western Cape book & journal search

Sodra die link oopmaak sal gebruikers die name van die universiteite sien. The state rests.

From: Smith, Ina <ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>>
Sent: 28 February 2013 11:01 AM
To: Liebenberg, Anita <adl at sun.ac.za<mailto:adl at sun.ac.za>>; Du Plessis, Pieter <pdupless at sun.ac.za<mailto:pdupless at sun.ac.za>>; Malherbe, N, Mev <nmalherbe at sun.ac.za<mailto:nmalherbe at sun.ac.za>>; wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm at lists.lib.sun.ac.za>
Subject: RE: CALICO catalogues

I like it ….

From: Liebenberg, Anita <adl at sun.ac.za<mailto:adl at sun.ac.za>>
Sent: 28 February 2013 11:00
To: Smith, Ina <ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>>; Du Plessis, Pieter <pdupless at sun.ac.za<mailto:pdupless at sun.ac.za>>; Malherbe, N, Mev <nmalherbe at sun.ac.za<mailto:nmalherbe at sun.ac.za>>; wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm at lists.lib.sun.ac.za>
Subject: RE: CALICO catalogues

What about: Search Library Catalogues (Western Cape Universities)

From: wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za> [mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za] On Behalf Of Smith, Ina <ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>>
Sent: 28 February 2013 10:48 AM
To: Du Plessis, Pieter <pdupless at sun.ac.za<mailto:pdupless at sun.ac.za>>; Malherbe, N, Mev <nmalherbe at sun.ac.za<mailto:nmalherbe at sun.ac.za>>; wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm at lists.lib.sun.ac.za>
Subject: Re: [Wcm] CALICO catalogues

But that would be misleading? It sounds as if you would be searching for a library?

From: Du Plessis, Pieter <pdupless at sun.ac.za<mailto:pdupless at sun.ac.za>>
Sent: 28 February 2013 10:47
To: Smith, Ina <ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>>; Malherbe, N, Mev <nmalherbe at sun.ac.za<mailto:nmalherbe at sun.ac.za>>; wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm at lists.lib.sun.ac.za>
Subject: RE: CALICO catalogues

I would opt for Western Cape Library search. What’s a catalogue?

From: wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za> [mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za] On Behalf Of Smith, Ina <ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>>
Sent: 28 February 2013 10:21 AM
To: Malherbe, N, Mev <nmalherbe at sun.ac.za<mailto:nmalherbe at sun.ac.za>>; wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm at lists.lib.sun.ac.za>
Subject: Re: [Wcm] CALICO catalogues

Many thanks Natasja! If you want it even shorter – how about Library Catalogues – with a mouse-over to explain that it covers all Western Cape Library catalogues?


From: wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za> [mailto:wcm-bounces at lists.lib.sun.ac.za] On Behalf Of Malherbe, N, Mev <nmalherbe at sun.ac.za<mailto:nmalherbe at sun.ac.za>>
Sent: 28 February 2013 10:18
To: wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:wcm at lists.lib.sun.ac.za>
Subject: [Wcm] CALICO catalogues

Good morning Colleagues,

I have just renamed the CALICO catalogues entry under Quick Links on the library’s home page to a more meaningful name i.e. Western Cape Universities Catalogues and on the Afrikaans side to read Wes-Kaapse Universiteite Katalogi.

Regards,
Natasja
____________________________________________
Natasja Malherbe
Informasietegnologie / Information Technology
US Biblioteek- & Inligtingsdiens  / SU Library & Information Service
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa
Tel: +27 21 808 2845<tel:%2B27%2021%20808%202845>                Fax: +27 21 808 3723<tel:%2B27%2021%C2%A0808%203723>
http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/> | m.library.sun.ac.za<http://m.library.sun.ac.za/>________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.

_______________________________________________
Wcm mailing list
Wcm at lists.lib.sun.ac.za<mailto:Wcm at lists.lib.sun.ac.za>
http://lists.lib.sun.ac.za/mailman/listinfo/wcm--
Hilton Gibson
Systems Administrator
JS Gericke Library
Room 1025D
Stellenbosch University
Private Bag X5036
Stellenbosch
7599
South Africa

Tel: +27 21 808 4100 | Cell: +27 84 646 4758
http://library.sun.ac.za
http://scholar.sun.ac.za
http://ar1.sun.ac.za
http://aj1.sun.ac.za
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20130228/7f760faf/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1304 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20130228/7f760faf/attachment-0001.jpg>


More information about the Wcm mailing list