[Wcm] Images by author.bib.sun.ac.za

Malherbe, N, Mev <nmalherbe@sun.ac.za> nmalherbe at sun.ac.za
Fri Feb 15 10:20:44 SAST 2013


Goeiemôre Web Editors,

Neem asb. kennis dat ALLE images wat by author.bib.sun.ac.za opgelaai word 'n plek in 'n geskikte folder onder Site Collection Images moet vind. Sien ook http://wiki.bib.sun.ac.za/index.php/How_do_I_upload_an_image_into_SharePoint%3F.

Indien images op webblaaie ingetrek word, maar op ander plekke as onder Site Collection Images gestoor word, vra die blaaie in library.sun.ac.za-modus, die kliënt vir 'n aantekenkode, selfs al is die blaaie ge-publish.

In dieselfde asem, maak asb. seker dat alle dokumente weer net in 'n geskikte folder onder Site Collections Documents opgelaai en ge-publish word. Sien ook http://wiki.bib.sun.ac.za/index.php/How_do_I_upload_a_document_into_SharePoint%3F.

Baie dank by voorbaat.
Natasja
____________________________________________
Natasja Malherbe
Informasietegnologie / Information Technology
US Biblioteek- & Inligtingsdiens  / SU Library & Information Service
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa
Tel: +27 21 808 2845                Fax: +27 21 808 3723
http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/> | m.library.sun.ac.za<http://m.library.sun.ac.za/>________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20130215/d25a4d80/attachment.html>


More information about the Wcm mailing list