[Wcm] New LibCal Training & Events Calendar

Malherbe, N, Mev <nmalherbe@sun.ac.za> nmalherbe at sun.ac.za
Wed Jun 13 11:23:00 SAST 2012


Goeiemôre Kollegas,

Let asb. daarop dat die SharePoint Training and events calendar inskrywing onder die Quick Links op die tuisblad en onder About Us - News se skakel met die nuwe LibCal kalender by http://sun.ac.za.libcal.com/stb vervang is.

Groete,
Natasja
____________________________________________
Natasja Malherbe
Informasietegnologie / Information Technology
US Biblioteek- & Inligtingsdiens  / SU Library & Information Service
Stellenbosch University, Private Bag X5036, 7599, South Africa
Tel: +27 21 808 2845                Fax: +27 21 808 3723
http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>

[cid:image001.png at 01CD4956.E4174DC0]<http://www.berlin10.org/>


________________________________
E-pos vrywaringsklousule

Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie.

E-mail disclaimer

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20120613/46f80fe6/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 31674 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/wcm/attachments/20120613/46f80fe6/attachment-0001.png>


More information about the Wcm mailing list