[SUNScholar] December 2014 Graduation/Desember 2014 Graduasie

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Tue Apr 22 12:50:55 SAST 2014


Beste Kollegas

Desember 2014-periode
Die portaal sal op 1 Junie 2014 open met die oog op die nominering van studente vir die inhandiging van hul tesisse en proefskrifte vir die Desember 2014 gradeplegtigheid. Die laaste datum vir inhandiging is: 27 November 2014

Publikasie van boeke/hoofstukke in boeke en kopiereg
Navrae m.b.t. kopiereg en die publikasie van boeke/hoofstukke in boeke as 'n resultaat van 'n tesis/proefskrif, kan gerig word aan InnovUS<http://www.innovus.co.za/pages/english/contact-us.php>.

Vriendelike groete
Ina
-------------------------------------------------------------------------
Dear Colleagues

December 2014-period
The portal will reopen on 1 June 2014 for the nomination and submission of theses and dissertations for the December 2014 graduation.  The last date for submission is: 27 November 2014

Publishing books/chapters in books and copyright
All inquiries related to copyright and the publication of books/chapters in books as a result of a thesis/dissertation can be directed to InnovUS<http://www.innovus.co.za/pages/english/contact-us.php>.

With kind regards
InaIna Smith
Open Scholarship Manager | Stellenbosch University | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
Open Access | SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/> | SUNJournals<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunjournals.aspx> | SUNConferences<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunconferences.aspx> | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
Ooptoegang Wetenskaplike Kommunikasie Bestuurder | Universiteit Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
Oop Toegang | SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/>  | SUNJournals<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunjournals.aspx> | SUNConferences<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunconferences.aspx> | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Ma-Vr: 08h00-16h30

[Description: cid:image004.jpg at 01C9FFC1.4A20BBC0]

The integrity and confidentiality of this email is governed by these terms / Hierdie terme bepaal die integriteit en vertroulikheid van hierdie epos. http://www.sun.ac.za/emaildisclaimer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20140422/d105f0b3/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20140422/d105f0b3/attachment.jpg>


More information about the Scholar mailing list