[SUNScholar] Navorsingsartikels/Research Articles

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Thu Nov 21 16:29:32 SAST 2013


Beste Kollegas

Wil u graag die sigbaarheid van u navorsing en navorsingsprofiel verhoog met die oog op die NRF-evaluering?

Kontak asb. SUNScholar om u te help met die beskikbaarmaak van al u US navorsingsartikels ('post-prints' - nadat alle korreksies aangebring is maar voor publikasie). Begin so vroeg moontlik sodat u navorsing aangehaal kan word deur mede-navorsers, en geindekseer kan word deur soekprogramme, 'harvesters' ('oesprogramme'), en data-myn toepassings.

Kontak asb. scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> of tel. 021 808 9139/9046 vir meer inligting - ook indien u vrae het oor ooptoegang in die algemeen. Ander ooptoegangdienste wat ons bied:


-     SUNJournals - elektroniese huisves en bestuur van tydskrifte m.b.v OJS (Open Journal Systems)<http://pkp.sfu.ca/ojs/>

-     SUNConferences - elektroniese huisves en bestuur van konferensies m.b.v. OCS (Open Conference Systems)<http://pkp.sfu.ca/ocs/>

Vriendelike groete
Ina, Paulette, Ricardo & Hilton (SUNScholar-span)

________________________________

Dear Colleagues

Would you like to increase your NRF rating and international profile through making your research more visible?

Please contact SUNScholar to assist with making the post-prints of all your SU research articles (after corrections but before final publication) online available via SUNScholar. Please start early so that you can be cited by other researchers and indexed by search engines, harvesters and data mining applications.

For more information, please contact us at scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> or tel. 021 808 9139/9046 - also to address questions on open access in general. Other open access services provided by this office:


-     SUNJournals - electronic hosting and management of journals using OJS (Open Journal Systems)<http://pkp.sfu.ca/ojs/>

-     SUNConferences - electronic hosting and management of journals using OCS (Open Conference Systems)<http://pkp.sfu.ca/ocs/>


With kind regards
Ina, Paulette, Ricardo & Hilton (SUNScholar Team)

Ina Smith
Scholarly Communications Office Manager | Stellenbosch University | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
Open Access | SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/> | SUNJournals<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunjournals.aspx> | SUNConferences<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunconferences.aspx> | E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
Wetenskaplike Kommunikasie Kantoor Bestuurder | Universiteit Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
Oop Toegang | SUNScholar<http://scholar.sun.ac.za/> | SUNJournals<http://library.sun.ac.za/English/services/az/oa/Pages/sunjournals.aspx> | SUNConferences<http://library.sun.ac.za/Afrikaans/services/az/oa/Pages/sunconferences.aspx> | E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel: +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30

[Description: cid:image004.jpg at 01C9FFC1.4A20BBC0]


________________________________

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige l?ers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20131121/1fb6babb/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20131121/1fb6babb/attachment.jpg>


More information about the Scholar mailing list