[SUNScholar] Invitation: Open Access Seminar, Stellenbosch University, 20 Oct. 2010/ Uitnodiging: Oop Toegang Seminaar, Stellenbosch Universiteit, 20 Okr. 2010

SU e-Research Repository / US e-Navorsingsbewaarplek scholar at sun.ac.za
Fri Oct 8 12:03:40 SAST 2010


[cid:image001.jpg at 01CB66DF.712BD7F0]

Dear Colleagues

We take pleasure in inviting you to the Seminar on Open Access to Information<http://oa.sun.ac.za/>, to be hosted by the Library and Information Service,
University of Stellenbosch.

Date: 20 October 2010
Time: 14h00-17h30
Venue: JS Gericke Library Auditorium, Stellenbosch University ( View maps<http://www.sun.ac.za/university/Virtual%20Views/index.html>)

During this event various aspects of open access will be explored, amongst others, publishing in an open access journal, editing an
open access journal, the use of open source software to facilitate greater sharing of information, a presentation by Mr Mark Shuttleworth, and more.

This forms part of activities worldwide in support of open access to information, celebrated during Open Access Week<http://www.openaccessweek.org/> 18-24 October 2010.
On this day the Rector or his designate will be signing the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities<http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html> to demonstrate
the University's commitment to openly sharing its research output with Africa and the rest of the world. The seminar will be broadcasted in real time via the
Internet - all in the spirit of opening access and sharing. More information is available at: http://oa.sun.ac.za

RSVP for catering and seating arrangements on or before 15 October 2010 - please click here<http://oa.sun.ac.za/register.htm> and complete online form.
Also stand a chance to win a 4GB USB stick when registering by completing the simple answer on the registration form.
*Cocktails will be served following the seminar.

We are looking forward to having you with us.
               ___________________________________________________________________________________________

Beste Kollegas

Dit is vir ons aangenaam om u uit te nooi na die Seminaar oor Oop Toegang tot Inligting<http://oa.sun.ac.za/>  aangebied deur die Biblioteek- en Inligtingsdiens,
Universiteit van Stellenbosch.

Datum: 20 Oktober 2010
Tyd: 14h00 - 17h30
Lokaal: JS Gericke Biblioteek Ouditorium, Stellenbosch Universiteit  (Sien kaarte<http://www.sun.ac.za/university/Virtual%20Views/index.html>)

Gedurende hierdie geleentheid sal verskeie aspekte van oop toegang ondersoek word, o.a. publisering in 'n oop toegang tydskrif,
redigering van 'n oop toegang tydskrif, die gebruik van oopbronsagteware om die deel van inligting te fasiliteer, 'n aanbieding deur Mnr Mark Shuttleworth, en meer.

Hierdie seminaar vind plaas ter ondersteuning van wêreldwye aktiwiteite om oop toegang te bevorder tydens  Oop Toegangsweeek<http://www.openaccessweek.org/> 18-24 Oktober 2010.
Gedurende hierdie geleentheid sal die Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities<http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>
deur die Rektor of sy afgevaardigde onderteken word, om sodoende die Universiteit se verbintenis tot die oop toegang na inligting vir Afrika en die res van die wêreld te ondersteun.
Die seminaar sal ook lewendig via die Internet gebeeldsend word - alles in die gees van deel en oop toegang. Meer inligting by: http://oa.sun.ac.za

RSVP vir verversings en sitplekreëlings op of voor 15 Oktober 2010 - kliek hier<http://oa.sun.ac.za/register.htm> en voltooi die aanlynvorm.
Staan ook 'n kans om 'n 4GB geheuestokkie te wen wanneer u registreer, deur die vraag op die registrasievorm te voltooi.
*Skermerkelkies sal bedien word na afloop van die seminaar.

Ons sien daarna uit om u by die geleentheid te verwelkom.


Dr Reggie Raju
Director: Information Technology and Communication/Direkteur: Inligtingstegnologie en Kommunikasie
Library and Information Service/Biblioteek- en Inligtingsdiens
Stellenbosch University/Universiteit, South Africa/Suid-Afrika
E-mail/E-pos: rraju at sun.ac.za<mailto:rraju at sun.ac.za>
Tel.: +27 (0) 21 808 4641

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20101008/7f89a840/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 16381 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20101008/7f89a840/attachment-0001.jpg>


More information about the Scholar mailing list