[SUNScholar] SUNScholar Nuus 08/03/2010 - SUNScholar News 08/03/2010

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Mon Mar 8 12:43:05 SAST 2010


Dear all
Congratulations to all supervisors/promotors who will have students graduating from today until Wednesday. The theses/dissertations submitted to SUNeTD will now go through a workflow process, and will hopefully be available soon. Thank you for your patience.
Just a few remarks:
o  A record number of 440 theses/dissertations have been submitted for the March 2010 graduation! A huge thanks to each and everyone who made this possible, especially the people at the various faculties/departments!
o  December 2010 nominations to start on 1 September 2010
o  Closing date for December 2010 nominations & submissions: 25 November 2010
With kind regards,
Ina (on behalf of the SUNScholar Team)
________________________________
Beste almal
Baie geluk aan studieleiers/promotors waarvan studente gradueer vanaf vandag tot Woensdag. Die tesisse/proefskrifte wat op SUNeTD gelaai is sal nou deur 'n werksvloeiproses gaan by die biblioteek, en sal hopelik spoedig beskikbaar wees. Dankie vir jul geduld.
Net 'n paar opmerkings:
o  'n Rekordgetal van 440 tesisse/proefskrifte is opgelaai vir die Maart 2010 gradeplegtigheid! 'n Baie groot dankie aan een en elkeen wat dit moontlik gemaak het, veral die mense by die verskillende departemente/fakulteite!
o  Desember 2010 nominasies kan gedoen word vanaf 1 September 2010
o  Sluitingsdatum vir Desember 2010-nominasies & -oplaai: 25 November 2010
Vriendelike groete,
Ina (namens die SUNScholar-span)Ina Smith
E-Research Repository Manager
Library and Information Service
Tel:  +27 21 808 9139
Fax:  +27 21 808 3723
University of Stellenbosch
Private Bag X5036, 7599
South Africa
Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
Skype: smith.ina
E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>

<http://rs.sun.ac.za/rs/otxG_q>

Ina Smith
E-Navorsingsbewaarplekbestuurder
Biblioteek- en Inligtingsdiens
Tel:  +27 21 808 9139
Faks: +27 21 808 3723
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X5036, 7599
Suid-Afrika
Kantoorure: Ma-Vr: 08h00-16h30
Skype: smith.ina
E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>


[cid:image002.jpg at 01CABEBC.E5EB4290]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100308/9606d4d4/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 156 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100308/9606d4d4/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image002.jpg
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100308/9606d4d4/attachment-0002.jpg 


More information about the Scholar mailing list