[SUNScholar] SUNScholar Nuus/News: 26/07/2010

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Mon Jul 26 14:16:19 SAST 2010


Kollegas

SUNScholar-URL
In die toekoms hoef slegs die volgende URL vir SUNScholar gebruik te word: http://scholar.sun.ac.za.

SUNScholar nou ook vanaf Wikipedia toeganklik
Besoek gerus:
Stellenbosch University<http://en.wikipedia.org/wiki/Stellenbosch_University>  >>  External Links
South African Institutional Repositories<http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_Institutional_Repositories>  >>  External Links

Nuwe funksionaliteite via SUNScholar beskikbaar
Die volgende is suksesvol op die huidige SUNScholar geinstalleer: Audiovisual Streaming, Document Streaming, Image Zoom. SUNScholar is huidiglik bietjie stadig, maar ons IT werk hard daaraan om die probleem reg te stel.

Tesisse/verhandelinge
Bg. is suksesvol oorgedra vanaf SUNeTD na SUNScholar, buiten die Maart 2010 items wat binnekort oorgedra sal word. Die katalogiseerders het tot dusver hard gewerk aan die metadata, en sal voortgaan sodra die stelsel weer vinniger is. Daar is tans 2 961 items op SUNScholar beskikbaar.

Besoek gerus ook die volgende nuwe versameling:
Gustav Theodore Fritsch Collection<http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/3176>

Navrae 29 & 30 Julie 2010
Ek sal nie gedurende bg. 2 dae beskikbaar wees vir navrae nie. Kontak gerus Hilton Gibson hgibson at sun.ac.za<mailto:hgibson at sun.ac.za> of Paulette Talliard plt at sun.ac.za<mailto:plt at sun.ac.za>

Groete
Ina (namens die SUNScholar-span)
________________________________
Colleagues

SUNScholar-URL
In future please use the following URL for SUNScholar: http://scholar.sun.ac.za.

SUNScholar now also accessible via Wikipedia
Visit:
Stellenbosch University<http://en.wikipedia.org/wiki/Stellenbosch_University>  >>  External Links
South African Institutional Repositories<http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_Institutional_Repositories>  >>  External Links

New functionalities available via SUNScholar
The following have been successfully installed on SUNScholar: Audiovisual Streaming, Document Streaming, Image Zoom. SUNScholar is currently a bit slow, and our IT staff is attending to this.

Theses/dissertations
The above have been successfully exported from SUNeTD to SUNScholar, except for the March 2010 items which will be exported soon. The cataloguers have been working very hard to standardize the metadata, and will continue working as soon as the system is a bit faster. Currently there are 2 961 items available on SUNScholar.

Also visit the most recent Collection added:
Gustav Theodore Fritsch Collection<http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/3176>

Inquiries 29 & 30 July 2010
I won't be available during the above two days. For inquiries, please contact hgibson at sun.ac.za<mailto:hgibson at sun.ac.za> or Paulette Talliard plt at sun.ac.za<mailto:plt at sun.ac.za>

Kind regards
Ina (on behalf of the SUNScholar Team)


Ina Smith
E-Research Repository Manager | Library and Information Service | University of Stellenbosch | Private Bag X5036, 7599 | South Africa
E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30

E-Navorsingsbewaarplekbestuurder | Biblioteek- en Inligtingsdiens | Universiteit van Stellenbosch | Privaatsak X5036, 7599 | Suid-Afrika
E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za> | Tel:  +27 21 808 9139 | Skype: smith.ina | Kantoorure: Mo-Fr: 08h00-16h30


[cid:image003.jpg at 01CB2CCD.1E1B6220]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100726/d6983e8f/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image003.jpg
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20100726/d6983e8f/attachment.jpg 


More information about the Scholar mailing list