[Scholar] SU Inaugural Addresses/ US Intreeredes

Smith, Ina <ismith@sun.ac.za> ismith at sun.ac.za
Mon Dec 21 15:28:05 SAST 2009


Beste kollegas

Hierdie e-pos veral gerig aan die Fakulteitsbibliotekarisse. Ons is tans in die proses om alle intreeredes op SUNScholar te laai, die nuwe digitale navorsingsbewaarplek van die Universiteit van Stellenbosch. Ongelukkig het ons net enkeles wat ons kon oplaai. Hierdie is dus 'n groot versoek van ons kant af vir jul hulp. Kan julle asb. help om hierdie versameling volledig te kry deur jule departemente/ fakulteite te kontak en hulle te vra om intreeredes oor die jare gelewer vir ons aan te stuur? Vra hulle ook asb. om alle toekomstige intreeredes aan te stuur aan scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> . Sodoende kan ons dan ook verseker wees dat al hierdie waardevolle items sentraal en digitaal bewaar word vir die toekoms.

Besoek https://scholar.sun.ac.za/browse?type=title om te sien wat solank al opgelaai is.

Ons kan hierdie nie sonder jul hulp doen nie, en vra baie mooi dat julle asb sal help.

Met vriendelike groete
Ina  (namens die SUNScholar-span)
________________________________

Dear all

This e-mail applies especially to the Faculty Librarians. We are now in the process of submitting all inaugural addresses to SUNScholar, the new digital research repository of the Stellenbosch University. Unfortunately we only have a few to submit. This is therefore a kind request to assist us. Can you please contact your individual departments/ faculties for copies of inaugural addresses delivered over the years? Also ask them to - in future - please send all newly presented inaugural addresses to scholar at sun.ac.za<mailto:scholar at sun.ac.za> . This way we can also guarantee that all is centrally and digitally preserved for the future.

Visit https://scholar.sun.ac.za/browse?type=title to get an idea of what has been submitted so far.

We can't do this without your assistance, and would very much appreciate your help.

With kind regards
Ina (on behalf of the SUNScholar Team)


Ina Smith
E-Repository Manager
Library and Information Service
Tel:  +27 21 808 9139
Fax:  +27 21 808 3723
University of Stellenbosch
Private Bag X5037, 7599
South Africa
Office hours: Mo-Fr: 08h00-16h30
Skype: smith.ina
E-mail: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>

<http://rs.sun.ac.za/rs/otxG_q>

Ina Smith
E-Pakhuisbestuurder
Biblioteek- en Inligtingsdiens
Tel:  +27 21 808 9139
Faks: +27 21 808 3723
Universiteit van Stellenbosch
Privaatsak X5037, 7599
Suid-Afrika
Kantoorure: Ma-Vr: 08h00-16h30
Skype: smith.ina
E-pos: ismith at sun.ac.za<mailto:ismith at sun.ac.za>
Web: http://library.sun.ac.za<http://library.sun.ac.za/>


[cid:image003.jpg at 01CA8252.30FFCC80]-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091221/1aad2766/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 156 bytes
Desc: image001.gif
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091221/1aad2766/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1485 bytes
Desc: image003.jpg
Url : http://lists.lib.sun.ac.za/pipermail/scholar/attachments/20091221/1aad2766/attachment-0002.jpg 


More information about the Scholar mailing list